Meistä on muutokseen!

 “Felicious on konsepti, jonka puitteissa tehdään ilolla ja onnella ihmisyystyötä. Felicious tulee espanjan kielen sanasta feliz (onnellisuus), ja viittaa toiminnan aloittajan Julia Silverion afrokuubalaisiin juurin. Felicia on Julian edesmenneen viisaan ja elämää nähneen isoisoäidin etunimi.

Felicia näki orjuuden jäljet, kasvatti lapsensa ja lapsenlapsensa äärimmäisessä köyhyydessä sekä kaikesta huolimatta, nimensä mukaisesti, valitsi ilon, yhteisyyden ja onnellisuuden olemisensa perustaksi.

Felicious nimenä muistuttaa ylisukupolvisista haavoista ja viisaudesta, jota jokainen meistä saa kannettavakseen. Yhdessä voimme käsitellä, purkaa ja hoitaa vanhoja traumoja sekä luoda uutta autenttisen itsemme näköistä elämää! 

Felicious on sana, joissa onnellisuus ja ilo ovat vahvasti läsnä, se muistuttaa elämän rikkaudesta ja ihmeestä sekä yhteydstä: meistä on muutokseen! Ihmisyystyö tarkoittaa toiminnassa liikkeen, tanssin, aktivismin, toiseuden ja kuulumisen teemojen yhdistämistä keho-mieli-sielulliseksi kokonaisuudeksi.

“Väitän, että jotta kasvu ja vahvistuminen olisi kestävää, on muutoksen tapahduttava näillä kaikilla kehon, mielen ja sielun tasoilla.”

– Julia Silverio

 

 

Toiminta:

Liike- ja tanssityöpajat

Ihmisyyden tutkimista liikkeen, rytmin ja sanallisen jakamisen avulla. Ryhmä- ja yksilötoteutuksena.

Ihmisyystyö
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ymmärtämistä yhdessä

 

Retriittejä

Yhteyden syventämistä itseen, toisiin ja luontoon

“Julia, kaunis kiitos julia sallivasti, ystävällisestä asenteesta ja mielettömän upeasta ja ihanista tanssi kokemuksista!! Lempeä opastus mahdollisti turvallisesti oman kehon kokemiseen aidolla ja rehellisen häpeämättömällä tavalla. Tuntuu, että kiitos ei riitä kuvaamaan sitä mitä haluan sanoa. Rakkaudellinen sydämen lämpö on ehkä parempi.”

- Asiakas, 50v

“Thanks so much for the beautiful workshop on Saturday. It really helped me connect with my life energy and left me with sparkles in the eyes. I really like how you preserve participants’ freedom as a space holder : you said that it’s okay if we spend the whole time laying down, I really liked that. I think it helped me unlock my life energy. “

- Participant, 27v

SINULLE / FOR YOU:

Lempeää itsesi äärelle pysähtymistä lyhytterapian keinoin!

Opiskelen lyhytterapeutiksi ja tarjoan tästä syystä alempaan hintaan harjoitusasiakkuuksia kiinnostuneille. Lue lisää ja ole yhteydessä minuun (info@felicious.fi).

Lyhytterapia on  psykososiaalista luottamuksellista keskusteluapua elämän erilaisiin haastaviin vaiheisiin, kriiseihin sekä itsensä kehittämiseen. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa vahvuuksiin keskittyvää ja tulevaisuusorientoitunutta otetta. Lyhytterapia toimii haastavien elämän tilanteiden avun lisäksi myös ennaltaehkäisevänä toimena mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 Asiakkaan kanssa tapaamme 1-15 kertaa, riippuen yhteisestä sopimuksestamme. Tapaamiset sisältävät keskustelua minun (harjoittelevan terapeutin) ja asiakkaan välillä. Asiakas voi tuoda tapaamisessa käsittelyyn mitä tahansa elämänsä osa-alueita, joissa kokee haasteita tai joita haluaa työstää. Teemat voivat liittyä esimerkiksi omaan olotilaan, ihmissuhteisiin, työhön/opiskeluihin, seksuaalisuuteen, elämänmuutoksen luomiseen tai henkiseen kasvuun.

Kohtaamiset voidaan toteuttaa lähi- tai etätoteutuksena. Terapian hinta on 60e/55min + alv (24%).  Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä minuun alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse os: info@felicious.fi ja kerro hieman itsestäsi sekä teemasta, jota haluaisit käsitellä. Jatketaan tästä sopimalla ensimmäinen tapaaminen.

 Ilolla,  Julia Silverio

 

YHTEISÖILLE / COMMUNITIES:

Julia Silverio

 

Felicious tekee ilolla ja onnella ihmisyystyötä.

 

Näen ihmisen henkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Ihmisyystyö tarkoittaa minulle turvallisemman tilan luomista, jossa tarkoituksena on jokaisen ainutlaatuisen olemuksen nähdyksi tuleminen. Ihmisyystyö jakautuu kahteen kokonaisuuteen.

Ihmisyystyön enrimmäinen temaattinen keskiö on minulle ensiarvoisen tärkeä yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeustyö. Pelkästään sanoihin ja lakipykäliin keskittymisen sijaan haluan käsitellä teemoja kehollisesta näkökulmasta.

Toinen toiminnan teema saa viitekehyksensä afrokuubalaisesta perinnetiedosta ja traditiosta. Traditiossa esiintyvät ihmismäiset hahmot (los orishas) tarjoavat syvän tavan lähestyä ihmisyyttä. Haluan kunnioittaa afrokuubalaista traditiota luoden siitä jotakin uutta työskentelijän kehoon ja ympäristöön sopivalla tavalla.”

 

– Julia Silverio

 
Feliciousin arvot ovat: ilo, onnellisuus, vapaus ja feminiinisyys.

“Tapasi ohjata tuntuu olevan yhtä sen kanssa, miten olet maailmassa. Aitoutesi ja herkkä avoimuutesi on valloittavaa ja aseista riisuvaa, lempeä ja salliva tapasi ohjata todella rohkaisee kokeilemaan ja ylittämään omia rajoja. Sinusta tuntuu riittävän annettavaa kaikille, yksilöllisesti ja ryhmässä. Myös minulle, joka joissain tilanteissa saatan vetäytyä kuoreeni. “

– Asiakas

 

“Julia, kaunis kiitos julia sallivasti, ystävällisestä asenteesta ja mielettömän upeasta ja ihanista tanssi kokemuksista!! Lempeä opastus mahdollisti turvallisesti oman kehon kokemiseen aidolla ja rehellisen häpeämättömällä tavalla. Tuntuu, että kiitos ei riitä kuvaamaan sitä mitä haluan sanoa. Rakkaudellinen sydämen lämpö on ehkä parempi.”

-Asiakas

“Kurssi oli mielestäni hyvä, antoisa ja sopivan monipuolinen. Tunneilla oli sopivasti erityyppisiä menetelmiä ja harjoituksia: vapaata tanssia yksin ja yhdessä muiden kanssa, hiukan koreografista työskentelyä, sanallista jakamista ja rentoutumisharjoituksia. Ei parantamisen tarpeita. Kiitos ilahduttavista tanssitunneista ihanalle ohjaajalle!”

– Asiakas

Liity sähköpostilistalle tästä! (1 viesti / kuukaudessa)

2 + 13 =